Worm Kompostering: Pound for pound naturens mest effektiva kompostsystemet

kompostering maskar

Återvinning av hushållsavfall till kompost gör återkomsten av organiskt material i marken. Det är ett enkelt och givande sätt att minska mängden sopor som går in våra deponier. Samtidigt kan vi dra nytta av att göra vår egen gödsel för att ta fram nya generationer av blomstrande växtlighet. Nedbrytning är av [...]