Miljö Citat

Offert

Vi vet aldrig värdet av vatten tills brunnen är torr. ~ Thomas Fuller, Gnomologia, 1732