Guerrilla Gardening slår rot Worldwide

gerilla garde världsomspännande

Gerillaodling är i huvudsak handlingen att delta i planerade eller slumpmässigt agerar av trädgårdsarbete, utan tillstånd, på andras egendom. Denna organiska anarki sprider sig över hela världen, nästan obegränsad. De exakta motiv förövarna är i stort sett okända. De löst organiserade gerilla trädgårdsmästare celler har hittills endast förklarat sin ideologi i fråga [...]