Biobränsle Kan Ljusare Jet Fuel Carbon Footprint Över 80 procent

stråle

Frön av en ödmjuk ogräs kunde skära flygbränsle vagga-till-graven koldioxidutsläppen med 84 procent. David Shonnard, Robbins ordförande professor i kemiteknik, analyserade utsläppen av flygbränsle gjord av Camelina olja under loppet av sin livscykel, koldioxid från plantering till avgasröret. "Camelina jetbränsle uppvisar en av de största [...]