Biobränsle Kan Ljusare Jet Fuel Carbon Footprint Över 80 procent

jet

Frön av en ödmjuk ogräs kunde skära flygbränsle vagga-till-graven koldioxidutsläppen med 84 procent.

David Shonnard, Robbins ordförande professor i kemiteknik, analyserade utsläppen av flygbränsle gjord av Camelina olja under loppet av sin livscykel, koldioxid från plantering till avgasröret. "Camelina jetbränsle uppvisar en av de största utsläppen av växthusgaser minskningar av alla jordbruksprodukter råmaterial härrörande biobränsle jag någonsin sett", sade han. "Detta är resultatet av de unika egenskaperna hos grödan-de låga krav på gödselmedel, hög oljeutbytet, och tillgången till sina samprodukter, såsom mat och biomassa, för andra ändamål ... Science Daily.com

Southern California Edison Installerar "smarta" Meter i San Gabriel Valley
Ledande Global Clean Energy Economy
12 sätt att Go Low-Energy hemma

Tala Your Mind

Anslut med Facebook

*