Guerrilla Gardening slår rot Worldwide

gerilla garde världsomspännande

Gerillaodling är i huvudsak handlingen att delta i planerade eller slumpmässigt agerar av trädgårdsarbete, utan tillstånd, på andras egendom. Denna organiska anarki sprider sig över hela världen, nästan obegränsad. De exakta motiv förövarna är i stort sett okända. De löst organiserade gerilla trädgårdsmästare celler har hittills endast förklarat sin ideologi i fråga [...]

Från pommes frites till bränsle: användning av biodiesel för att driva framtiden

förnybar energi - biodiesel

När petroleumprodukter som bensin bränns, de släpper alltid giftiga gaser i atmosfären, skapar smog och bidrar till den globala uppvärmningen. Det är en situation med många skadliga effekter på livet på vår planet. Som ett resultat har forskarna ökat sina insatser i energiforskning för att upptäcka och utveckla renare, förnybara kraftkällor. [...]

Worm Kompostering: Pound for pound naturens mest effektiva kompostsystemet

kompostering maskar

Återvinning av hushållsavfall till kompost gör återkomsten av organiskt material i marken. Det är ett enkelt och givande sätt att minska mängden sopor som går in våra deponier. Samtidigt kan vi dra nytta av att göra vår egen gödsel för att ta fram nya generationer av blomstrande växtlighet. Nedbrytning är av [...]